Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 915 057 902, +421 915 057 903
E-mail: info@verneemobile.sk

Fakturačná adresa:
JaMi Company, s.r.o.
Pod Hôrkou 410/24
95621 Jacovce

IČO: 51 231 395
DIČ: 212 063 2184
IČ DPH: SK212 063 2184
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 44531/N.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár


Udeľujem spoločnosti JaMiCompany, s.r.o., so sídlom Pod Hôrkou 410/24, 956 21 Jacovce, IČO: 51 231 395, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo za účelom registrácie zákazníckeho účtu, a to na dobu poskytovania tejto služby, prípadne do odvolania môjho súhlasu.

Súhlas môžem kedykoľvek odvolať a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu info@verneemobile.sk.

Informácie o spracovaní mojich osobných údajov a súvisiacich právach nájdem tu.